top of page

Privacyverklaring ZWAAN

ZWAAN is zich er heel erg van bewust dat je vertrouwen in haar stelt. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ZWAAN weten welke gegevens zij verzamelt als je van haar website gebruik maakt, waarom zij deze gegevens verzamelt en hoe zij hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ZWAAN werkt. ZWAAN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ZWAAN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van ZWAAN. Door gebruik te maken van mijn website geef je aan de privacyverklaring te accepteren.

Contactgegevens:

ZWAAN

https://www.lzwaan.com/

Koudekerkseweg 21, 4374RB, Biggekerke (NL)

06-24689987

Lara zwaan is de Functionaris Gegevensbescherming van ZWAAN. Zij is te bereiken via info@lzwaan.com.

Persoonsgegevens die ZWAAN verwerkt

 

Als jij je aanmeldt voor een van onze diensten dan vragen wij je om je persoonsgegevens te verstrekken, met als grondslag dat ZWAAN haar diensten kan uitvoeren.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, waarover ZWAAN beschikt. Jouw persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar en toegankelijk voor wie ze nodig heeft om voormelde dienst uit te kunnen voeren. ZWAAN verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ZWAAN verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ZWAAN verwerkt:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- IP-adres;

- Locatiegegevens;

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

- Internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ZWAAN verwerkt

 

ZWAAN heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of en voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16  jaar. ZWAAN raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@lzwaan.com, dan verwijdert ZWAAN deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ZWAAN persoonsgegevens verwerkt

 

ZWAAN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;

- Om goederen en diensten bij je af te leveren;

- ZWAAN analyseert jouw gedrag alleen op de eigen website om deze te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren.

 

Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben we daarvoor je toestemming nodig. Deze kun je geven via de website zelf. Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je weer af te melden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

ZWAAN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZWAAN) tussen zit.

ZWAAN gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: WIX.COM

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

ZWAAN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

 

ZWAAN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken om de dienst t kunnen verlenen, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZWAAN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

ZWAAN gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

ZWAAN gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZWAAN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lzwaan.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou wel een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

ZWAAN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Recht op vergetelheid:

In de volgende situaties zal ZWAAN uw persoonsgegevens wissen:

  • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor we die hebben verzameld of verwerkt;

  • U heeft  eerder uw toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt deze nu in;

  • U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens;

  • Wij hebben uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, omdat we bijvoorbeeld geen wettelijke grondslag hebben voor de verwerking;

  • De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen.

Behalve in de volgende situaties zal ZWAAN uw gegevens niet wissen:

  • u hebt nog een bestelling lopen bij ZWAAN;

  • u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;

  • u hebt nog een openstaande betaling bij ZWAAN ;

  • als u een aankoop hebt gedaan bewaren we uw persoonsgegevens van de transactie zo lang nodig is ten behoeve van de boekhoudregels.

 

 

ZWAAN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@lzwaan.com. ZWAAN maakt van de volgende maatregelen gebruik om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

- Met TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;

- Door regelmatig te beoordelen of dezelfde doelen te behalen zijn met minder persoonsgegevens;

-Door het verwijderen van verouderde gegevens;
-Door versleuteling van gegevens.

bottom of page